Eksjö Kris och Familjeterapi

 

Hej och hjärtligt välkommen till Eksjö Kris och Familjeterapi

Jag som står för verksamheten heter Ann-Marie Noresjö Olaison och är socionom och legitimerad psykoterapeut.

Jag har erfarenhet av att arbeta med människor i psykoterapi och stödsamtal sedan mer än 30 år på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Jag slutade sommaren 2010 på psykiatriska mottagningen i Eksjö och arbetar numera enbart privat. Dessutomhar jag flera års erfarenhet av handledning inom psykiatrisk vård.

Jag erbjuder bla. hjälp med post-traumatiska stresstillstånd, och kan hjälpa människor att hantera depression, ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar, många små trauman och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Jag har mest erfarenhet av behandling av sexuella övergrepp.

Teoriinriktningen är i grunden psykodynamisk. På senare år har min inriktning varit mest fokuserad på kris och traumaterapi. Jag är medlem i FAMÖS (Familjeterapiföreningen i Mellersta och Östra Sverige) samt EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Sverige.


www.emdr.se
www.famos.se
www.eftsweden.se
www.hypnosforeningen.se

© Eksjö Kris och Familjterapi 2013